ufe.fi | +358 44 9767902 | info@ufe.fi

​Sopimus

ESPOO UNIFIGHT CLUBIN YLEISET SÄÄNÖT ja EHDOT

Sisällysluettelo

1. Rekisteröinti

2. Maksu

3. Alennukset

4. Poissaolot

5. Sopimuksen irtisanominen

6. Muut asiat

1. Rekisteröinti

Urheilukoulutukseen ilmoittautuminen tapahtuu hakemusten vastaanottamisjärjestyksessä ja ryhmän vapaiden paikkojen saatavuuden mukaan.

  • Käy tekemässä sähköinen rekisteröinti seuran verkkosivustolla: ufe.fi
  • Lue sopimuksen ehdot ja seuran säännöt.

Rekisteröinti tehdään aina koko kuluvalle kaudelle tallennushetkestä kuluvan kauden loppuun. Jos ryhmässä ei ole vapaita paikkoja, osallistuja asetetaan jonoon ja hänelle ilmoitetaan vapaasta paikasta sähköpostitse.

Jokaisella osallistujalla on oikeus osallistua ilmaiseksi kahteen mihin tahansa kokeiluharjoitukseen viikon aikana. Kun kokeiluaika loppuu osallistuja päättää ja ilmoittaa jatkaako koulutusta tai lopettaa kahden päivän kuluessa. Lopettamisen tapauksessa osallistuja tekee kirjallisen ilmoituksen vapaassa muodossa seuran sähköpostiosoitteeseen info@ufe.fi Tässä tapauksessa kokeiluharjoituksesta ei tarvitse maksaa. Ilmaisia kokeiluharjoituksesta ei enää järjestetä. Jos harjoitukset jatkuvat, kaikki kokeiluharjoitukset maksetaan kokonaan.

Jokaisella osallistujalla tulee olla voimassa oleva jäsenyys (kannustusjäsen) Espoo Unifight Clubissa. Seuran jäsenmaksu maksetaan kerran kaudessa. Ja se on voimassa yhden kauden ajan. Seuran jäsenyyspyyntö ilmoitetaan sähköisessä rekisteröinnissä.

2. Maksu

Seura sitoutuu lähettämään jäsenmaksun laskun ja harjoituslaskun kuukauden kuluessa aloittamisesta. Harjoituksiin ja kilpailuihin osallistuminen maksetaan seuran hinnaston mukaisesti.

Osallistuja sitoutuu maksamaan laskut ajoissa koko kauden ajan. Harjoitusten laskut lähetetään kuukauden alussa sähköpostiosoitteeseen, jonka ilmoitit rekisteröinnin yhteydessä. Jos maksu viivästyy 7 päivää laskutuspäivämäärän jälkeen, muistutus lähetetään sähköpostiin / puhelimeen ja seuraavaan laskuun lisätään 5 euron lisämaksu. Jos laskua ei makseta 7 päivän kuluessa muistutuksen vastaanottamisesta, seuralla on oikeus keskeyttää osallistujan harjoitukset, kunnes maksu on vastaanotettu.

Maksamaton lasku välitetään perintätoimistolle. Tästä syystä jääneitä harjoituksia ei korvata.

Maksunsiirtopyynnöt on lähetettävä kirjallisesti seuran sähköpostiosoitteeseen viimeistään 3 päivää ENNEN laskun viimeistä maksupäivää. Viestissä on oltava viite, laskun numero ja laskun maksupäivä. Harjoituksen hinta ei muuttuu, eikä se riippuu tuntien määrästä kuukaudessa. Se lasketaan kauden harjoituksien hinnan perusteella.

3. Alennukset

Jos useampi kuin yksi osallistuja yhdestä perheestä on mukana seurassa tai perheenjäsen osallistuu useammassa kuin yhdessä ryhmässä, jokaisesta seuraavasta ryhmästä maksu pienenee 5 eurolla edellisen osan harjoitusmaksusta. Kaikki muutokset tulevat voimaan uuden kuukauden alusta (muutokset ryhmän määrässä, muutos yhden perheen osallistujien lukumäärässä).

4. Poissaolo

Osallistujat ovat ehdottomasti kiellettyjä osallistumasta tunneille, kun heillä on huono olo, heillä on tartuntatauteja tai jos heillä on oireita, jotka aiheuttavat vaaraa muille.

Henkilökohtaisista syistä (henkilökohtainen matka, lomamatka, syntymäpäivät, lyhytaikainen sairausloma jne.) Pois jääneiltä tunneilta ei makseta korvausta. Jos tunnit puuttuvat etukäteen ilmoitetusta hyvästä syystä (kirjallisesti) vähintään 1 viikon ajaksi, osallistujalla on mahdollisuus osallistua harjoituksiin muiden seuran ryhmiin, jotka sopivat fyysiselle ja tekniselle tasolle kuluvan ajanjakson aikana (aika ja ryhmä sovitaan johdon ja valmentajien kanssa).

Jos sairaus kestää yli 2 viikkoa, on tarpeen ilmoittaa siitä johdolle kirjallisesti sähköpostitse ja toimittaa lääkärin todistus. Seuran johto laskee maksun uudelleen.

Jos todistusta ei ole, maksu veloitetaan kokonan. Osallistujalla on kuitenkin mahdollisuus osallistua lisä tuntille kalenterivuoden aikana (aika ja ryhmä sovitaan johdon ja valmentajien kanssa).

5. Sopimuksen irtisanominen

Sopimus voidaan irtisanoa milloin tahansa ja se tehdään kirjallisesti vapaassa muodossa seuran sähköpostiosoitteeseen.

IRTISANOMISTA EI SAA TEHDA SUULISESTI.

Irtisanominen tulee voimaan seuraavan kalenterikuukauden alusta. Maksu siitä kuukaudesta, jolloin irtisanomine ilmoitus tehtiin, maksetaan kokonan.

6. Sekalaisia

Seuralla on oikeus muuttaa tai täydentää tämän sopimuksen ehtoja. Muutokset tulevat voimaan siitä hetkestä, kun ne julkaistaan ufe.fi -sivustolla ja seuran Internet -sivuilla: @unifight_club_espoo, vk.com/unifight_club_espoo

Mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan neuvotteluilla.

Seuralla on oikeus

valokuvata ja videoida harjoituksissa, kilpailuissa ja muissa seuran tapahtumissa, sekä käyttää näitä materiaaleja sosiaalisissa verkostoissa seuran sivulla, jos osallistuja ei ilmoittaa aiemmin erikseen. Kirjallinen ilmoitus pitää lähetä seuran sähköpostiosoitteeseen unifightclubespoo@gmail.com.

Osallistujat sitoutuvat pitämään hyvää huolta seuran ja toisten omaisuudesta. Jos osallistuja aiheuttaa vahinkoa toisille tai seuran omaisuudelle, osallistuja tai hänen huoltaja korvaa tämän vahingon.

Osallistuja sitoutuu noudattamaan käyttäytymis- ja turvallisuussääntöjä harjoitelun aikana. Seura ei ole vastuussa vartioimatta jätetyistä henkilökohtaisista tavaroista.

Osallistujalla pitää olla voimassa oleva vakuutus. Seura varaa itselleen oikeuden olla ottamatta osallistujia harjotukselle ilman tapaturmavakutusta. Osallistuja (tai hänen huoltajansa) on vastuussa vakuutusten voimassaolosta ja kattavuudesta.

Seuran johdolla on oikeus siirtää harjoitusta etätoimintaan, jos tilanne tai viranomaiset sitä vaativat. Nämä muutokset eivät ole peruste sopimuksen irtisanomiselle. Osallistuja ja seura ovat vapautettuja vastuusta velvollisuuksiensa osittaisesta tai täydellisestä laiminlyönnistä, jos tämä epäonnistuminen johtuu ylivoimaisesta esteestä.

Seura ei ole velvollinen korvaamaan valmentajan lyhytaikaisen sairauden vuoksi peruttuja harjoituksia, heidän järjestelyt sekä korvaavat harjoitukset ovat vapaaehtoisia valmentajalle, edellyttäen että seuran tila on käytettävissä tuolloin.

Используя этот сайт, вы соглашаетесь с тем, что мы используем файлы cookie.